• Çalışma Saatleri: Pzts - Cma 09:00 - 18:00

KVKK Sistemi

TEMEL KAVRAMLARarmagrup
Bir kişinin ırkı, Etnik kökeni, Siyasi düşüncesi, Felsefi inancı, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika üyeliği, Sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, Ceza mahkuiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgileri ile Biyometrik verilerini de içeren hassas veriler özel nitelikli kişisel veridir.


armagrup
 • Engellilik durumuna ait bilgiler
 • Kan grubu bilgisi
 • Kişisel sağlık bilgileri
 • Kullanılan cihaz ve protez bilgileri
 • Kullanılan ilaçlar
 • Muayene kayıtları
 • Tahlil sonuçları ve raporları
 • Hamilelik durum ve raporu
 • Sağlık poliçesi vb.
 • Cinsel tercihler
armagrup
 • Irkı
 • Etnik kökeni
 • Siyasi düşüncesi
 • Felsefi inancı
 • Dini mezhebi veya diğer inançları
 • Kılık ve kıyafeti
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
 • Ceza mehkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
 • Biyometrik ve genetik veriler


armagrup
Kanunda ve ikincil mevzuatta veri sorumluları için getirilmiş olan bazı yükümlülükler aşağıda sayılmıştır;

 • Kanunda sayılan temel ilkelere uyum
 • Kişisel veri işleme şartlarına dayanma
 • Şartların ortadan kalkması halinde imha etme
 • Aktarım usül ve esaslarına uyum sağlama
 • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme
 • Veri güvenliği için teknik ve idari tedbirleri alma
 • VERBİS'e kayıt olma
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlama
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama


armagrup
Kişisel verileri işlemekte olan aşağıdaki kriterler içinde yer alan gerçek ve tüzel kişisel VERBİS'e kaydolmakla yükümlüdür.

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilonço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları


armagrup
VERİ SORUMLULARI SON KAYIT TARİHLERİ
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2019
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2019
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilonço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.06.2020


armagrup
KABAHATLER
Aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmezse 5.000 - 100.000 TL
Kişisel verilerin güvenliği yükümlülüğü yerine getirilmezse 15.000 - 100.000 TL
Veri sorumluları sicile kayıt edilmez ve bildirim yapılmazsa 20.000 - 1.000.000 TL
Kurul kararları yerine getirilmezse 25.000 - 1.000.000 TL
SUÇLAR
Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek 1 - 3 yıl
Nitelikli kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek 1,5 - 4,5 yıl
Kişisel verileri başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek 2 - 4 yıl
Kanunla belirlenen süreler geçmiş olmasına rağmen verileri yok etmeme 1 - 2 yıl
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre silinmesi gerekenler 1,5 - 3 yıl